ÁSZF - Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Horváth Tamás e.v. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.edmarketing.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 

1) A Szolgáltatás nyújtója:

A weboldal üzemeltetője:
Név:
Horváth Tamás e.v.

Székhely: 5052. Újszász Nagy út 11
Adószám: 55563057-1-36
EV. nyilvántartási szám: 54263376
Email címe: info@edmarketing.hu
Honlap: www.edmarketing.hu
Közösségi oldalak:
https://www.facebook.com/EdMarketing-104119908422916
Postacím: 5052, Újszász Nagy út 11

 

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott (EDMARKETING) szolgáltatáson részletesen oldalonkon megtalálható.

 

3) A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online marketinggel kapcsolatos intézéssel, amely az ügyfél által válaszott marrkating eszközt/stratégiát tartalmazza.

 

A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a EdMarketing ügynökség, aki a megbízást kifejezetten elfogadja. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „ÉRDEKEL” gomb lenyomásával jön létre, szerződés aláírás napján jön létre!

 

Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti.

 

4) A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.edmarketing.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.
 

5) Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. Telefonos konzoltáció.
 

6) A megbízási díj teljesítése

30% előleg számla a megbízás napján teljesítendő, a számlán szereplő számlaszámra (szamlazz.hu), a fennmaradó 70% számla az elvégzett munka után esedékes szintén átulásos formában.
 

7) Számlázás
Minden általunk elkészített munkaról számla kerül kiállításról, az előlegszámla a szerződés aláírás napján a fenn maradó 70% az elvégzett munka után esedékes.
Általunk használt számlázó program: szamlazz.hu

Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Az adatfeldolgozó telefonszáma:  06303544789
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu
Az adatfeldolgozó weboldala: https://www.szamlazz.hu


 

8) Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását az Adminisztrációs központon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát (egy egyszerű kérés az előfizetés megszüntetéséről) a info@edmarketing.hu emailcímre elküldve kezdeményezheti.

 

 

 

9) Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

10) Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://edmarketing.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 500 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

11) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

12) A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.
 

13) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

Kelt: Újszász: 2021. 09.13.

Partnereink:

logo logo logo logo logo logo logo logologologologo